image 07. Hotet från rymdän?

Har vi åkt till Mars än?

07. Hotet från rymdän?

48min | 2019-8-30

  • image header 07. Hotet från rymdän?

    Description

    Rymdskrot, asteroider och solstormar. Detta och andra rymdhot pratar vi om tillsammans med Johan Köhler på Rymdstyrelsen, och så gräver vi djupare i den militära användningen av rymden tillsammans med Daniel Faria på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.


    To listen also