image Richard Bourrelly, "Négo achats"

CPO Radio.TV

Richard Bourrelly, "Négo achats"

08min | 2019-9-11

  • image header Richard Bourrelly, "Négo achats"

    Description

    Richard Bourrelly est auteur du livre "Négo achats"


    To listen also