Nils Mattson Kiöpings resa cover
Nils Mattson Kiöpings resa cover

Nils Mattson Kiöpings resa

Nils Mattson Kiöpings resa

Subscribe
Nils Mattson Kiöpings resa cover
Nils Mattson Kiöpings resa cover

Nils Mattson Kiöpings resa

Nils Mattson Kiöpings resa

Subscribe

Description

Nils Mattson Kiöpings resa är en ljudbok producerad för Statens Historiska Museer. Boken är första delen av en resesamling från 1600-talet, och dess egentliga titel är Een kort beskriffning vppå trenne resor och peregrinationer, sampt konungarijket Japan: I. Beskrifwes een Reesa som genom Asia, Africa och många andra Hedniska Konungarijken, sampt öijar, Med Flijt är förrättat aff NILS MATTSON Kiöping, Kongl: May:ts fördetta SkepsLieutenant.
Syftet med inspelningen är att tillgängliggöra en svåråtkomlig del av SHM:s samlingar. Genom att läsa in texten rivs de barriärer som ett ålderdomligt typsnitt och en komplicerad svenska utgör. Den digitaliserade boken hittar du också på Runeberg.org/treresor
Bearbetning och inläsning: Gösta Sandell, SHM
Producent: Marcus Pettersson, Rundfunk Media

Description

Nils Mattson Kiöpings resa är en ljudbok producerad för Statens Historiska Museer. Boken är första delen av en resesamling från 1600-talet, och dess egentliga titel är Een kort beskriffning vppå trenne resor och peregrinationer, sampt konungarijket Japan: I. Beskrifwes een Reesa som genom Asia, Africa och många andra Hedniska Konungarijken, sampt öijar, Med Flijt är förrättat aff NILS MATTSON Kiöping, Kongl: May:ts fördetta SkepsLieutenant.
Syftet med inspelningen är att tillgängliggöra en svåråtkomlig del av SHM:s samlingar. Genom att läsa in texten rivs de barriärer som ett ålderdomligt typsnitt och en komplicerad svenska utgör. Den digitaliserade boken hittar du också på Runeberg.org/treresor
Bearbetning och inläsning: Gösta Sandell, SHM
Producent: Marcus Pettersson, Rundfunk Media

8 episodes

1 playlist

Description

Nils Mattson Kiöpings resa är en ljudbok producerad för Statens Historiska Museer. Boken är första delen av en resesamling från 1600-talet, och dess egentliga titel är Een kort beskriffning vppå trenne resor och peregrinationer, sampt konungarijket Japan: I. Beskrifwes een Reesa som genom Asia, Africa och många andra Hedniska Konungarijken, sampt öijar, Med Flijt är förrättat aff NILS MATTSON Kiöping, Kongl: May:ts fördetta SkepsLieutenant.
Syftet med inspelningen är att tillgängliggöra en svåråtkomlig del av SHM:s samlingar. Genom att läsa in texten rivs de barriärer som ett ålderdomligt typsnitt och en komplicerad svenska utgör. Den digitaliserade boken hittar du också på Runeberg.org/treresor
Bearbetning och inläsning: Gösta Sandell, SHM
Producent: Marcus Pettersson, Rundfunk Media

Description

Nils Mattson Kiöpings resa är en ljudbok producerad för Statens Historiska Museer. Boken är första delen av en resesamling från 1600-talet, och dess egentliga titel är Een kort beskriffning vppå trenne resor och peregrinationer, sampt konungarijket Japan: I. Beskrifwes een Reesa som genom Asia, Africa och många andra Hedniska Konungarijken, sampt öijar, Med Flijt är förrättat aff NILS MATTSON Kiöping, Kongl: May:ts fördetta SkepsLieutenant.
Syftet med inspelningen är att tillgängliggöra en svåråtkomlig del av SHM:s samlingar. Genom att läsa in texten rivs de barriärer som ett ålderdomligt typsnitt och en komplicerad svenska utgör. Den digitaliserade boken hittar du också på Runeberg.org/treresor
Bearbetning och inläsning: Gösta Sandell, SHM
Producent: Marcus Pettersson, Rundfunk Media

8 episodes

1 playlist