Nya Swerige cover
Nya Swerige cover

Nya Swerige

Nya Swerige

Subscribe
Nya Swerige cover
Nya Swerige cover

Nya Swerige

Nya Swerige

Subscribe

Description

Nya Swerige är en ljudbok producerad för Statens Historiska Museer och dess egentliga titel är Kort beskrifning om provincien Nya Swerige uti America, som nu förtjden af the engelske kallas Pensylvania. Af lärde och trowärdige mäns skrifter och berättelser ihopaletad och sammanskrefwen, samt med åthskillige figurer utzirad af Thomas Campanius Holm.

Syftet med inspelningen är att tillgängliggöra en svåråtkomlig del av SHM:s samlingar. Genom att läsa in texten rivs de barriärer som ett ålderdomligt typsnitt och en komplicerad svenska utgör. 

Bearbetning och inläsning: Gösta Sandell, SHM 

Producent: Marcus Pettersson, Rundfunk Media


Description

Nya Swerige är en ljudbok producerad för Statens Historiska Museer och dess egentliga titel är Kort beskrifning om provincien Nya Swerige uti America, som nu förtjden af the engelske kallas Pensylvania. Af lärde och trowärdige mäns skrifter och berättelser ihopaletad och sammanskrefwen, samt med åthskillige figurer utzirad af Thomas Campanius Holm.

Syftet med inspelningen är att tillgängliggöra en svåråtkomlig del av SHM:s samlingar. Genom att läsa in texten rivs de barriärer som ett ålderdomligt typsnitt och en komplicerad svenska utgör. 

Bearbetning och inläsning: Gösta Sandell, SHM 

Producent: Marcus Pettersson, Rundfunk Media


29 episodes

Description

Nya Swerige är en ljudbok producerad för Statens Historiska Museer och dess egentliga titel är Kort beskrifning om provincien Nya Swerige uti America, som nu förtjden af the engelske kallas Pensylvania. Af lärde och trowärdige mäns skrifter och berättelser ihopaletad och sammanskrefwen, samt med åthskillige figurer utzirad af Thomas Campanius Holm.

Syftet med inspelningen är att tillgängliggöra en svåråtkomlig del av SHM:s samlingar. Genom att läsa in texten rivs de barriärer som ett ålderdomligt typsnitt och en komplicerad svenska utgör. 

Bearbetning och inläsning: Gösta Sandell, SHM 

Producent: Marcus Pettersson, Rundfunk Media


Description

Nya Swerige är en ljudbok producerad för Statens Historiska Museer och dess egentliga titel är Kort beskrifning om provincien Nya Swerige uti America, som nu förtjden af the engelske kallas Pensylvania. Af lärde och trowärdige mäns skrifter och berättelser ihopaletad och sammanskrefwen, samt med åthskillige figurer utzirad af Thomas Campanius Holm.

Syftet med inspelningen är att tillgängliggöra en svåråtkomlig del av SHM:s samlingar. Genom att läsa in texten rivs de barriärer som ett ålderdomligt typsnitt och en komplicerad svenska utgör. 

Bearbetning och inläsning: Gösta Sandell, SHM 

Producent: Marcus Pettersson, Rundfunk Media


29 episodes